A Manderon-utáni Periódus noha „csak” egyetlen évezredet ölel át, mégis számtalan említésre méltó dolog történt e korszak során melyek döntő befolyással voltak az eljövendő korok eseményeire. Soron következő írásunk így valamivel hosszabb, mint az eddigiek és a hagyományos kronológiai sorrend helyet egy-egy történetszál teljes kifejtése mellett döntöttünk a közérthetőség kedvéért.

A Nagy Hiperűr Háború végeztével, mialatt a sithek kis csoportjai egymástól elzárt közösségben próbáltak ismét erőre kapni, a Köztársaság tovább folytatta hadjáratát a faj ellen. Ezzel párhuzamosan számos új felfedezés is fémjelzi a korszakot:

  • A BBY 4 500-as években a Köztársaság megkezdte felvenni a kapcsolatot Kamino bolygóval reménykedve abban, hogy a bolygó lakói megosztják majd a klónozás területén szerzett tudásukat.
  • Háromszáz évvel később egy újonnan felfedezett bolygóra, a Tatooine-ra megérkeztek az első telepesek, majd nem sokkal később a Dac (vagy ismertebb nevén a Mon Calmari) bolygó is felkerült a csillagtérképekre, és a planéta hamar a Köztársasághoz csatlakozott.
  • BBY 4 020-ban a Czerka Vállalat felfedezte a Kashyyykot, a békés vuki faj otthonát.
  • Végül, de nem utolsó sorban egy független felderítő véletlenül egy bolygó gravitációs mezejéhez túl közel lépett ki a hiperűrből, és kényszerleszállást hajtott végre rajta. A pilóta az Iol nevet adta az új világnak, és magának követelte a birtokjogát, ugyanis nagyon gazdag duraacél mezők tarkítják felszínét. A Tangan Nehézipar – mivel ő fogta a szerencsétlenül járt pilóta segélyhívását – is jogot formált a bányászatra. A jogi vita lezárása után ez utóbbi alapított meg három bányászvárost is a bolygón.
Gank_LoNH
Gank zsoldos

BBY 4 800-ban, miután felfedezték a ryll nevű kábító fűszert, a neimodiaiak maguknak követelték a drog terjesztési jogát. Egy újonnan felfedezett faj, a porporitek azonban igen gyorsan a fűszer függőivé váltak, ami gyilkos őrületet váltott ki náluk. A Galaktikus Köztársaság megpróbálta megállítani őket, így Jedi Lovagokat és hagyományos csapatokat küldött ellenük, de mindennek ellenálltak amit a Köztársaság bevetett a megfékezésükre. Megrémülve a maguk és termékük biztonsága érdekében, a neimodiaiak felbéreltek számos gank zsoldost akik a legjobbnak vélték a porporitek teljes kiirtását, majd ezt követően egy minden felölelő háborút indítottak a Köztársaság ellen. Az aktuális Főkancellár, Vocatara végül kénytelen volt bevetni a Juggernaut harci droidok egységét hogy véget vessen a harcoknak. E küzdelemnek nemcsak a Juggernautok miatt maradt nevezetes: itt használtak a Jedi Rebd lovagjai először modern értelemben vett fénykardokat.

Juggernaut harci droid

Nagyjából BBY 4 645-re tehető amikor Darth Drear sith Nagyúr úgy határozott, hogy sith tanítványai segítségével akadémiát hoz létre az Odacer-Faustin havas bolygóján: azzal bízta meg őket, hogy építsenek termeket és folyosókat kizárólag az Erő használatával. Azonban a tonnányi jég és hó mozgatása számos tanítvány számára megterhelőnek bizonyult. Drear azonban addig hajtotta őket még sokan végkimerültségben meghaltak. A Nagyúr maga is részt vett az építkezésekben, a felszín alatt egy titkos Sith Templomot hozott létre ahol a Jedi Rend elpusztítására szövögethette terveit és őrizhette holokronját.

Darth Drear nyughelye a Star Wars Lázadókban

Csekélynek tűnő, de nagy jelentőségű esemény, hogy BBY 4086-ban először kerül publikálásra Trampeta Csillagkalauza, ami mérföldkőnek számít a csillagközi utazások történelmében.

A Császár felemelkedése

Valkorion
Vitiate

A Nagy Hiperűr Háború befejeztével a Galaxisban nem köszöntött be a várt béke. BBY 4 999-et írunk, amikor a korábbi írásban megismert Vitiate nagyúr ismét színre lép. Noha nem avatkozott bele a háborúba, – amikor a Sith Birodalom szembesült vereségével a korribani csata során –  Vitiate mozgásba hozta a hatalom megszerzésére kidolgozott tervét. Adásokat kezdett sugározni a birodalmon belül amelyekben leírta, hogy a Jedi Rend miként fogja elpusztítani őket, amennyiben felfedezik a maradék sithek csoportjait. Óvatosan ültette el a pánik magvait, melyek azonnal szárba szöktek amikor a Köztársaság megkezdte a Sith Birodalom megszállását és a sithek lemészárolását Pultimo főkancellár parancsára. Magához ragadva a vezető szerepet Vitiate az életben maradt Nagyurakat Nathemára hívatta, hogy segítségére legyenek egy rituálé bemutatásában, ami a sötét oldal teljes hatalmát szabadjára bocsátja majd ígérete szerint. Ezzel párhuzamosan történészeit és tudósait azzal bízta meg, hogy lokalizálják Dromund Kaast, a Birodalom egyik ősi kolóniáját. Mikor a sith nagyurak megérkeztek a bolygóra, a tudósok felállítottak egy új hiperűr-útvonal teóriáját ami elvezetné őket a keresett planétára anélkül, hogy a jedik követni tudnák őket. A felfedezést követő harmadik napon Vitiate bejelentette a rítus megkezdését: úrrá lett mind a nyolcezer sith elméjén és akaratukat a sajátjához kötötteés arra kényszerítette őket, hogy részt vegyenek a szertartáson. A szeánsz maga tíz napot vett igénybe éss ez idő alatt Nathema teljesen a sötét oldal varázslatának hatalmába került. Amikor a rituálé véget ért, a bolygó összes élőlénye megsemmisült Vitiatén kívül. A férfi elszívta az összes létforma életerejét, magához ragadta az Erő összes megnyilvánulását, ezzel elképzelhetetlen nagyságú hatalomra és halhatatlanságra téve szert. E pillanatban levetette Vitiate nagyúr identitását, és egyszerűen Császárnak nevezte magát.

A Sith Birodalomhoz tartozó bolygók BBY 5 000 környékén

Vitiate, mint önjelölt Császár a jediket hibáztatta szülőbolygója pusztulásáért, és ezzel tovább hajszolta a pánik medrében a sitheket. Noha pontosan ismerte Dromund Kass koordinátáit, a sith világok lakóival az Ismeretlen Régió tartományába menekült megígérve nekik, hogy üdvözülésbe és biztonságba vezeti népét. Közel húsz évig bolyongtak az űrben, mikor BBY 4 980-ban egy felderítőhajó visszatért a sith flottához azzal a hírrel, hogy megtalálták Dromund Kaast. Így végül a Császár tényleg elvezette népét a rég elvesztett világba. A landolást követően kinyilatkoztatta az új Birodalmat népe előtt amely a régi hamvaiból fog kiemelkedni és felajánlotta a sitheknek és a szolgáiknak az esélyt, hogy építsenek egy rendezett, erőteljes és hatékony társadalmat. Egy Birodalmat, ami egy nap visszatér, felfedi kilétét és bosszút áll a Köztársaságon.

Dromund_Kaas_rally
A Császár beszéde Dromund Kaason

Népe – akik jóformán istenként, megmentőként tekintettek a Császárra – munkához látott, hogy megalapítsa új birodalmukat. A Császár megépíttette Kaas City-t és létrehozta a tizenkét sith Nagyúrból álló Sötét Tanácsot, ami átvette a Birodalom mindennapi teendői feletti hatalmat míg az Uralkodó egyre kevesebbszer jelent meg a nyilvánosság előtt. Nem sokkal ezután megalapította az ugyancsak tizenkét Erő-érzékeny harcosból álló Császár Kezei rendet: megosztotta velük a hosszú élet titkát, cserébe felhasználhatta erejüket a hatalmához. Az uralkodó biztonságáért a Császári Testőrség felelt, akik ugyan nem voltak Erő-érzékenyek de fanatikus hűséget tanúsítottak iránta, jóllehet ez annak is köszönhető, hogy a Császár összekötötte akaratukat a sajátjával. Felemelték továbbá a Sötét Templomot is ahova a Hiperűr Háború előtt élt sith Nagyurak sírjait helyezték, továbbá itt végezték ki a Császár ellenségeit is – sötét rítusokkal nemcsak a halálra ítéltek tudását vette magához de életesszenciájukat is elszívta, ezzel pedig a helyet a sötét oldal energiáinak csomópontjává alakította. Ezek az erők kihatottak a bolygó légkörére is, és hatalmas viharok kezdtek el tombolni a felszínen. Az egyik rituálé során egy létrehozott teremtmény megszökött, és bevette magát a föld alá: Akure néven, a Sötétség Szellemeként vált ismeretté.

SithEmperorCitadell
A dromund kaasi Fellegvár

Így vette kezdetét a dromund kaasi sith birodalom kiépítése. BBY 4 606 környékén egy Kel’eth Ur nevet viselő sith eretnek-tanokat kezdett hangoztatni élete vége felé: úgy vélte, hogy a szenvedély csak ideiglenes erőt tud kölcsönözni a használója számára, míg a béke az igaz erőt képes adni. Tanításai összhangban voltak a jedi nézetekkel, ezért a Császár személyesen ölte meg őt és lelkét a Sötét Templomba zárta. Hatalma ellen mások is fellázadtak. Vodal Kressh sith Nagyúr az Athiss bolygón tenyésztett rabszolgafaj-hadsereggel próbált a Császár életére törni, de tervét csírájábban elfojtották, az Athisst pedig tiltott bolygónak deklarálták. Még saját Tanácsa is ellene fordult, amikor Darth Lokess titkos találkozóra hívta a 11 tagot. Felvázolt előttük egy tervet, amivel nemcsak a Császár hatalmát tudták volna megdönteni, de háborúba vonultak volna a Köztársaság ellen. A Császár tudomást szerzett az összeesküvésről azonban hagyta egy ideig, hogy a terveiket kibontakoztassák. Amikor végül felléptek ellene, készen várta őket. Lokess kivételével a teljes tanácsot megölte, míg a felbujtónőt csak hosszas kínzás után végezte csak ki a Palota mélyén titokban.

Darth Lokess
A Rettegett Mesterek

A Tanács felszámolása után nem sokkal hat sith Nagyúr egy közös meditálás során kifejlesztettek egy harci meditációt, ami lehetővé teszi, hogy egész hadseregekben képesek legyenek félelmet kelteni. Amikor beszámoltak felfedezésükről a Császárnak, kitüntette őket próféta, tanácsadó és tábornak címekkel, vezetőjük Bestia pedig megkapta a Retteget Mester titulust. Így Bestia, Raptus, Brontes, Calphayus, Styrak és Tyrans egyfajta új tanácsként szolgálták a Császárt.

Reméljük tetszett ez a rövid kis történelmi eszmefuttatás, nemsokára jön a következő rész is 😉

Addig is az SWMini legyen Veletek!

Korábbi írások: A Galaxis története I., II., III., IV., V.