A Manderon Periódus BBY 7 000-ben vette kezdetét. E történelmi időszak korai éveibe még átnyúlt a Százéves Sötétség korszakának vége.

lurmen-sw_propaganda
Lurmen

BBY 6 740-ben a Köztársaság felfedezi Mygeeto bolygóját. A teljes planétát a jég uralja: változatos, gyönyörű formák teszik érdekessé a felszínt. Innen is kapta nevét, ugyanis Mygeeto a muunok ősi nyelvén annyit tesz „ékkő”. A magjában működő láva már rég kihunyt, és így hatalmas mennyiségű értékes kőzet vált elérhetővé a bolygó felszíne alatt. Legfontosabb ezek közül a nova kristály, valamint a lézer működéséhez szükséges ásványok, melyek végül Mygeetót gazdaggá tették. A bolygót a lurmen faj népesítette be már a Köztársaság előtti időkben is, s noha a rakaták annak idején bekebelezték a planétát, a birodalomuk bukását követően az ismét szabaddá vált. BBY 6 740-ben került ismét felfedezésre, és a neimoidiaiak vették ellenőrzésük alá.

Amikor Korribanról és Ziostról kiindulva a Sith Birodalom terjeszkedni kezdett, elhatározták, hogy egy hatalmas könyvtárkomplexumot kívánnak felépíteni az ossusi Jedi Könyvtárhoz hasonlóan. Arkania fagyos bolygóját választották helyszínként. A Birodalom a Veeshas Tuwan nevet adta a könyvtárnak. A sith urak gyakran látogatták meg az épületet, hogy tudásukat építsék, hogy a sötét oldal erejét gyakorolni is tudják elrejtve mindenki szeme elől.

mandalore_the_binder-bhc
Első Mandalore

Egy legenda szerint ekkor történt, hogy Első Mandalore, másik nevén Te Sol’yc Mand’alor népével kirajzott a Roonról, és meghódítottak egy új bolygót, melynek a legendás hadúr tiszteletére a Mandalore nevet adták. Úgy tudni, Roon lakói egykor Coruscantot népesítette be: itt a planéta korai történelmében, az emberiség felemelkedése előtt, két faj háborúzott egymással a hatalomért: a tizenhárom emberi törzs alkotta Zhell Zászlóalj, valamint a humanoid taungok. Senki sem tudja megmondani miként, de az emberek elűzték a taungokat. Ekkor találtak új otthonra a Roonon. Mandalore meghódítását követően a teljes nép felvette a bolygó és hadvezérük nevét, majd háborúkba kezdtek. A BBY 6 700-as években támadásaikkal kiirtották a fenelieket, és ezzel megszerezték maguknak fejlett technikájukat. Figyelmüket eztán a Tlön bolygó felé fordították, ami az évszázados háborúk során BBY 6 100-ban elnéptelenedett és felszíne nagyrészt felperzselődött. Több alkalommal is határvitába keveredtek a Galaktikus Köztársasággal: BBY 5 451-ben háború robbant ki, mely a Panthandr bolygón véres összecsapásba torkollott; majd 5 130-ban ismét összetűzésbe került a két hatalom, ezúttal Nakat környékén.

Kel_Dor_NEGAS
Kel Dor

A Köztársaság számára ez az időszak a terjeszkedésről és fejlődésről is szólt: BBY 5 975-ben a Dorin, a kel dorok otthona csatlakozott a Köztársasághoz. Befejeződött a Koréllia Kereskedelmi Út kiépítése, ami így megfelelő közlekedési feltételeket hozott létre Koréllia és a Galaxis másik végében lévő Duro között. Ezenkívül megalapították a Rimma Kereskedelmi Utat is. BBY 5 300 környékén a Jedi Rend egy képzőközpontot hozott létre a Mustafaron.

BBY 5 113-ban megszületik egy Tenebrae nevű tisztavérű sith a Medriaas bolygón. Noha apja a bolygó ura, Dramath nagyúr; azonban anyja egy egyszerű, férjes parasztasszony, így fattyúként tartják számon. Származásáról sokáig nem volt tudomása.

nathema
Medriaa

Azt mondják róla, hogy szeme olyan sötét fekete volt, mint az űr mélye, és már gyermekként sem mutatott ki semmilyen érzelmet; az állatok pedig ösztönösen kerülték. Mivel hatéves kora környékén erőérzékenységét jelek kezdték bizonyítani, nevelőapja gyanút fogott és a gyermek szeme láttára vonta kérdőre feleségét. A vita tettlegességig fajult, miután a nő elárulta, hogy viszonya volt Dramath nagyúrral. Az apában tomboló dühöt felhasználva az ifjú Tenebrae saját erejét növelte meg, és ezt az új energiát telekinetikus erővé alakítva eltörte a farmer nyakát. Eztán hónapokig kínozta anyját a család elárulása végett, mielőtt végleg megölte volna őt. Az Erő sötét oldalának segítségével apránként behódoltatta a falu népét akaratának, majd az ezt követő négy év alatt a szomszédos falvakat is leigázta, követőiből pedig légiót kovácsolt. Egyesek csupán félelemből hajtották meg fejüket, míg mások valódi hűséggel szolgálták őt. Hatalma kiépítése során százakat mészárolt le, és nyilvánosan kínozta ellenségeit, szenvedéseikből táplálva magát.

Annak ellenére, hogy Dramath fülébe is eljutottak e különös fiúról szóló pletykák, nem hitte, hogy az eseményekhez bármilyen köze is lehetne. Csupán évekkel később, amikor Tenebrae tíz éves volt, döntött úgy, hogy utána jár a szóbeszédnek. A nagyúr azonban alábecsülte fia képességeit, s miután az ifjú felfedte előtte származását, elszívta Dramath erejét. Kivégzése előtt hatalmával őrületbe kergette vér szerinti apját. Ezt követően Tenebrae hároméves hadjáratba kezdett melynek során meghódította a teljes bolygót, míg féltestvére, Második Dramath elmenekült.

marka_ragnos
Marka Ragnos

BBY 5 100-ban, az ekkor tizenhárom éves Tenebrae Ziostra utazott, a Sith Birodalom trónvilágára, hogy Marka Ragnos elé járuljon, aki nemcsak a Sith Tanács vezetője, hanem Minden Sithek Ura is volt. Megismerve a fiatal erejét, Ragnos engedélyezte számára, hogy saját nevében uralkodjon Medriaas felett és nagyúri rangra emelte őt Vitiate néven. Visszatérve saját bolygójára, új nevet adott neki: Nathema. Több mint száz éven keresztül gyakorolta hatalmát saját palotájából, amit gyermekkori otthona helyén húzott fel. Ez idő alatt pedig az Erő sötét oldalának titkait kutatta. Uralkodásának korai szakaszában sok fiatal sith gyűlt össze körében, akiknek megtanította az érzelmeik elnyomását, és a belső dühük lecsapolását, hogy erőre tegyenek szert.

BBY 5 000-ben véget ér a Manderon Periódus a Galaxis történelmében, és beköszönt a Manderon-utáni Periódus. Ebben az évben hunyt el Marka Ragnos, akit a sith hagyományoknak megfelelően a korribani Sötét Nagyurak Völgyében kívánták örök nyugalomra helyezni. Utolsó útjára harcosok kísérték, melynek élén Ludo Kressh sith nagyúr állt. A ceremóniát Naga Sadow megjelenése szakította félbe. Ragnos halálát követően a sitheknek új vezetőre volt szüksége, ám erre a pozícióra Kressh és Sadow egyaránt igényt tartott. A sír előtt párbajra hívták ki egymást, és a hosszan elhúzód küzdelemben nem látszott egyértelműnek, hogy melyikük fog győztesként távozni. A vidalom során azonban megjelent Marka Ragnos szelleme, aki felidézve a régi korok dicsőségét figyelmeztette a harcosokat: „A Birodalom sorsa forog kockán. Bölcsen határozzatok, okkal vívjatok csatát, különben minden elveszik.” A jövendölés hatására Kressh a békét szorgalmazta, de Sadow folytatni kívánta a párbajt. Tervét egy ismeretlen eredetű űrhajó felbukkanása hiúsította meg. Miután az eszköz földet ért, két ember szállt ki belőle, Gav és Jori Daragon. Noha menekültek voltak, azt állították magukról, hogy a Galaktikus Köztársaság követei, és a sith fajjal kívánnak kereskedelmi kapcsolatot kiépíteni. Kressh és a Sith Tanács tagjai a kivégzésük mellett érvelt, azonban Sadow a két emberben látta a Sith Birodalom terjeszkedésének kulcsát.

4410640-3577430512-44087
Naga Sadow és Ludo Kressh

Ennek érdekében az idegenek hajójáról megszerezett sugárvetővel megölte öreg mesterét, Simust, és kiszabadította a Daragon testvéreket. Tervének megfelelően a helyszínen hagyta a fegyvert, majd Khar Sian holdján található otthonába vitte az embereket. Mikor visszatért Ziostra, azt tapasztalta, hogy terve bevált: a gyilkosság, és az ott hagyott fegyver hatására a Sith Tanácson eluralkodott a pánik, és mindenki a Köztársaságot hibáztatta. Simus halála fölött színlelt gyásztól fűtve azt üvöltötte, hogy eljött az ideje annak, hogy a sithek visszavágjanak, és hivatalosan is bejelentette igényét a Sötét Nagyúr címre. Ludo Kressh legnagyobb döbbenetére a Tanács Sadow mellé áll, aki első határozatával megparancsolta az összes hajó előkészítését.

A Nagy Hiperűr Háború

Daragons_on_Korriban
Jory és Gav Daragon

Mint minden hatalmas konfliktus a Nagy Hiperűr Háború is maroknyi ember törekvéséből, és véletlenek egész sorából bontakozott ki. Gav és Jori Daragon Koros Major bolygóján látták meg a napvilágot. Mivel mindkettejükben magas szintű volt az erőérzékenység jedik lehettek volna, de visszautasították az ajánlatot és inkább a jövedelmező űrutazó életmódot választották, ahogy előttük szüleik is tették, Hok és Timar Daragon. Miután a szülők életüket vesztették, adósságba keveredtek. Azt tervezték, hogy új hiperűr-útvonalak felfedezésével keresik meg a tartozást. Ennek érdekében visszalopták hajójukat, a Starbreaker 12-t, üldözőik elől menekülve egy random hiperűr-koordinátát tápláltak a számítógépbe, hogy meglógjanak előlük. Így kerültek Korribanra, a sithek bolygójára.

Érkezésükkel azonban felidézték a sithek ősi haragját a Köztársaság iránt, ami az elmúlt évszázadok során szinte feledésbe merült. Miközben Naga Sadow új hatalmas területekről álmodott, amit a Sith Birodalomhoz lehetne csatolni és ennek kulcsát a két idegen tudásában látta, addig a Sith Tanács a „kémek” kivégzését szorgalmazta. Szökésüket követően Sadow felfedezte a testvérekben az erőérzékenységet, így Gavot tanítványának fogadta.

Kressh azonban átlátott Sadow tervén, összeszedte követőit és megtámadta a várát. Az ostrom során Sadow – tovább játszva az emberek szövetségese szerepét – menekülésre bíztatta Jorit, és megkérte, hogy figyelmeztesse a Köztársaságot a közelgő invázióra. Amiről azonban a lánynak nem volt tudomása, hogy hajójára nyomkövetőt helyeztek el. Sadow miután olyan energiákat engedett szabadjára, melyeket ezt megelőzően elfojtott magában, sikeresen legyőzte Kressh-t, majd követve a nyomkövető jelét, megkezdte a támadását a Galaktikus Köztársaság ellen.

Jori megérkezett az Teta császárnő által uralt bolygóra, ahol átadta a figyelmeztetést. A bolygó uralkodónője hallgatva Memit Nadill jedi mester valamint kísérői, Odan-Urr és Ooroo tanácsára értesítette Coruscantot a fenyegetésről, de nem vették elég komolyan.

collagea
Ooroo, Odan-Urr és Memit Nadill jedik

Sadow a Primus Goluud neveti viselő vörös-óriás közelében alakította ki a bázisát, majd bevetve flottáját egyidejűleg több Köztársasági világ ellen indított támadást. Tudta, hogy nem képes legyőzni egy nagyobb ellenséges haderőt, ezért inkább a meglepetés erejére támaszkodva, villámtámadásokat hajtott végre. A vörös nap mellett állomásozott ősi hajójával, egy Sith Meditációs Gömbbel, melyet direkt arra a célra fejlesztettek ki, hogy a benne tartózkodó gyakorolhassa a harci meditációt. Ennek segítségével Sadow távoli egységeknek tudott parancsokat osztogatni, és átlátta a háborús frontok állását is.

Great_Hyperspace_WarA vad sith invázió gyorsan felülmúlta a laza Köztársasági Flottát. Sadow megtette Gavot otthonának felszabadítójává, így a férfi a Koros Fővonalat használva megtámadta a kaikieliusi és a foerosti hajógyárakat. Shar Dakhan, Sadow főhadnagya pedig magát Coruscantot vette célpontba, ahol a Galaktikus Szenátus Üléstermét megostromolva jedi védelmezőkkel kerültek szembe. A flotta egy másik része pedig Mettellos, Basilisk és Shawken ellen vonult.

A hadjárat nem várt fordulatot vett, mikor Gav húgát keresve megérkezett a hutt Aarrba javítóműhelyébe, aki egykor a Daragon család barátja volt. Amikor Aarrba megpillantotta Gavot, a megvetés jeléül leköpte, amit a sith massassi testőrei támadásnak véltek, s mielőtt Gav bármit tehetett volna Aarrba holtan feküdt a földön. Ebben a pillanatban lépett a szobába Gav húga, Jori, aki mivel azt hitte, hogy fivére a hutt gyilkosa rárontott Odan-Urrtól kapott fénykardjával. Gav nem kívánt harcba bocsátkozni húgával, ezért elmenekült és visszatért urához a Primus Goluudhoz. A parancsnok távozását követően a sith erők felmorzsolódtak, megsemmisítették őket.

Battle_of_Coruscant_(Great_Hyperspace_War)Megérkezve a Primus Goluudhoz, Gav tüzet nyitott Sadow meditációs gömbjére, megtörve ezzel a sith koncentrációját a távoli inváziók felett. Így lehetővé tette a Köztársasági katonáknak, hogy felülkerekedjenek ellenfeleiken. Miután rájöttek, hogy Sadow csak egy erő által keltett illúzióval érte el, hogy saját hadereje nagyobbnak tűnjön a háború iránya fordulatot vett. A Kirreken vívott harc során, Ooroo jedi mester saját életét feláldozva mészárolt le egy seregnyi massassi harcost. Kirrek felszabadítását követően a Köztársasági Flotta Coruscant védelmére sietett és visszaszorította a sith sereget Koros Majorra.

Miközben Sadow rájött, hogy a háború vesztésre áll, hadereje feletti parancsnoki hatalmat átadta Gavnak, és egy zászlóshajóján található fegyverrel kívánta felrobbantani a közeli vörös-óriást. Sadow seregeit követve ekkor érkezett meg a hatalmas koros majori és Teta császárnő hajóiból álló flotta, Jorival a fedélzeten. Megundorodva Sadow árulásától, Gav mestere ellen fordult: megadta a Köztársaságnak a Sith Birodalom koordinátáit, és figyelmeztette őket a közelgő kataklizmáról. Amint a Köztársasági Flotta elmenekült a Primus Goludd szupernovává vált elpusztítva a meditációs gömböt és Gavot.

LudoDeathNaga Sadow visszamenekült a Sith Birodalomba, de ekkor olyasmivel találkozott, amire még ő sem számított: Ludo Kressh, ősi ellenfele életben volt, és harcra készen várta. Elmondta, hogy miután rájött, hogy tőrbe csalták, megjátszotta a saját halálát. Kikiáltotta magát az igaz Sith Sötét Nagyúrnak, és kijelentette, hogy Sadow a legnagyobb fenyegetés, amivel a Birodalmuknak eddig meg kellett birkóznia. Örökre száműzte őt. Sadow azonban nem kívánt harc nélkül elmenekülni, és így megkezdődött az Első Korribani Csata nevet viselő polgárháború. Az űrben vívott csatában Kressh csapatai álltak győzésre, de Sadow megparancsolta egy sérült hajónak, hogy hajtson végre öngyilkos műveletet, ütközzön össze Kressh zászlóshajójával. A cirkáló véghez vitte a parancsot, így Kressh az életét vesztette.  Az egymás ellen vívott küzdelemben a sithek meggyengültek, és ez volt az a pillanat, amikor a Köztársaság armadája megjelent és könnyed győzelmet aratott felettük a Második Korribani Csata során.

1304986_large
A yavini nagy templomok egyikének talapzata

Amikor belátta, hogy vesztésre áll, Sadow ráeszmélt, hogy csak egyetlen lehetősége van, ha élve akar kijutni: néhány emberével áttört a blokádon, és sith trükköket használva eltüntette menekülése nyomait. Utolsó épségben maradt hajójával a Yavin-rendszerbe menekült, és leszállt a Yavin 4 holdon. Elhatározta, hogy itt újrakezdi. Massassi harcosait munkára fogta: területeket tisztítottak meg a dzsungelből, és hatalmas templomokat emeltek, hogy elrejtsék a Corsair nevet viselő hajót.

Pultimo főkancellár inváziót rendelt el a Sith űr felett. A Köztársaság és Jedi Rend katonai expedíciókat indított útnak az egész területen, hogy elpusztítsák az összes Sith erődítményt. Sikerült ugyan e támadásokat ideiglenesen hárítani, amikor Shar Dakhan egy öngyilkos akciót szervezett, meghátrálásra kényszerítve a Köztársasági erőket. Eközben sok sith rituális öngyilkosságot hajtott végre biztosítva a háború győzelmét a Köztársaságnak.

Great_Hyperspace_War_map
A Nagy Hiperűr Háború – Nagyításhoz vidd a kurzort a térkép fölé (Pirossal határolt terület: A Köztársaság általá nagyrészt felderített űrszeglet, Sárgával határolt terült: a Sith Birodalom, Piros nyíl: a Köztársaság útja; Élénk sárga nyíl: a sith támadás útja, Halványsárga nyíl: Naga Sadow menekülési útja a Yavinra; Belső Térkép: a Magvilágok nagyításban)

A harcok során Adas király holokronjának nyoma veszett Ashas Ree bolygón. Ez a tárgy volt az eredeti sith holokron, amit maga Adas, az első sith nagy király készített BBY 27 700 környékén, hogy a sötét oldalhoz tartozó tanokat és tudást megőrizze rajtuk.

Szintén az összecsapások során történt, hogy az Omen, egy sith csillaghajó lezuhant a Keshen. Céljuk az volt, hogy Sadow parancsára lignan kristályt keressenek a közelgő harcokhoz. Ez a fajta érc a Phaegon III-on fordult elő nagyszámban. Az Omen kapitánya Yuru Korsin volt, míg társhajója a Harbinger élén Saes Rrogon állt, aki egykor jedinek tanult mestere, Relin Druur oldalán, azonban az erő sötét oldala magához csábította. A kristályok kitermelése során bukkant fel Relin Druur mester és új padawanja, Drev Hassin, hogy megakadályozzák az ásványok kézbesítését. Míg a padawan a vadászgépek ellen vívott harcot, addig mestere beszivárgott a Harbinger fedélzetére azzal egyértelmű céllal, hogy megrongálja annak hiperhajtóművét. Miután elhelyezte a robbanóanyagokat a hajón, az erő úgy akarta, hogy megtalálja egykori tanítványát. A kettő között végzetes párbaj bontakozott ki, melynek során Rrogan levágta Druur karját.

Omen_wreck
Az Omen roncsai, mely végül a keshi Sith Templom alapjául szolgál a közeljövőben

Mielőtt azonban végzett volna mesterével az elhelyzett robbanóanyagok detonációjának következtében Rrogan eszméletét vesztette. Az űrben harcoló Drev látta, hogy a súlyos károsodások ellenére a Harbinger továbbra is a hipertérbe kíván lépni, ezért saját vadászával belerohant a sith csillaghajó hídjába. Druur egy a végét járó hajón egy mentőkabin felé rohant, azonban a Harbinger összeütközött az Omennel, épp abban a pillanatban, hogy az belépett a hiperűrbe, magával rántva a másik hajót is. Az Omen letért eredeti pályájáról és a Kesh bolygón hajtott végre kényszerleszállást, míg a Harbinger a véletlen folytán közel ötszáz évet ugrott előre a jövőbe. Seas Rrogon a hajón lévő kristályok, és az Erő segítségével tartotta egyben a hajót, míg az a hipertérben volt. Az Omen túlélőiből alakult ki az Elveszett Sith Törzs, akik hamar istenként kezdtek tetszelegni a bolygó őslakói, a keshirik előtt.

Reméljük tetszett ez a rész is. 🙂

Az SWmini legyen Veletek!

<< Előző: A Galaxi története IV. – A Helyreállítás és a Második Nagy Hitszakadás

Következő: hamarosan >>