A Galaxis történelme emberi ésszel átláthatatlan időket foglal magába, így beszámolni az összes eseményről ember feletti próbálkozás lenne. Új cikksorozatunkban azonban megpróbáljuk nektek összefoglalni a legjelentősebb korokat és eseményeket, feltárva ezáltal mindazt, ami tudni érdemes. Bár a kronológiát vesszük alapul, viszont egyes eseményeknél inkább ismertetjük a teljes történet, hogy követhetőbb legyen az olvasó számára. Így érdemes mindig figyelni az évszámokat, hogy pontosabb képet kapjunk az időbeliségről. A Galaxis időszámítása egyébként a nagy jelentőségű Yavini Csatához igazodik, melynek során a lázadó erők elpusztították az első Halálcsillagot: így megkülönböztetünk a Yavini Csata előtti (BBY, az angol Before the Battle of Yavin), valamint a Yavini Csata utáni (ABY, az angol After the Battle of Yavin) eseményeket.

Réges-régen egy messzi galaxisban…

A Galaxis története nagyjából BBY 13 000 000 000 vette kezdetét, amikor az űrben keringő, roppant nagysággal bíró porok és gázok a saját gravitációs erejük hatására összeálltak és kialakult a ma ismert galaxis. Azonban még évmillióknak kellett eltelnie, hogy a bolygók és csillagok is kialakuljanak.

Mielőtt azonban továbblépünk, ismerjük meg magát a Galaxist. A civilizáció kialakulásával a csaknem 100 000 – 120 000 fényév nagyságú spirál alakú képződmény kilenc főbb területi egységre lett osztva. A kilenc főbb terület további szektorokra, rendszerekre és bolygókra van felosztva és ez alapján épül fel a Galaxis politikai térképe. Központját a MÉLY MAG névvel illetik. Nagyjából hétezer fényév nagyságú területet, és csaknem 30 milliárd csillagot foglal magában. A csillagok nagy száma keltette gravitációs mezők, valamint a központjában található fekete lyuk miatt a tér-idő súlyosan deformálódott, így téve lehetetlenné a rajta keresztülmenő hiperűrutazást. Évezredek óta csupán a Mély Mag külső pere, az úgynevezett Horizont lakott.

A Galaxis széle felé haladva a MAGVILÁGOK következnek számos ősi, fejlett, nagy tekintéllyel rendelkező és sűrűn lakott bolygóval. A Galaktikus Köztársaság, és ebből adódóan a legtöbb galaktikus kormányzat a Magvilágokban született meg és terjesztette ki hatalmát a galaxis egészére. Itt található Coruscant a Köztársaság fővárosa. Az itt haladó hiperűrutak – mint például a Perlemiai Kereskedelmi útvonal vagy a Koréliai Út (egyéb fordításokban Koréliai Futam) – a kereskedelem fontos állomásává teszi a régiót.

A Magvilágokat a KOLÓNIÁK ölelik közre. Elnevezését onnan kapta, hogy ez volt az első terület, amit kolonizáltak. A Galaxis leggazdagabb világai közül sok ebben a régióban található, és az iparilag fejlett vidéket gyakran nevezik a galaxis gazdasági motorjának. Az itteni bolygók gyakran túlnépesedettek, az ipar mellett magas szintű kultúra jellemzi népeit.

A Kolóniákat követően a BELSŐ PEREM nevet viselő területhez érünk. Eredetileg csak a Perem nevet viselte, mert akkoriban ez volt a legszélsőbb ismert terület. Lakói inkább azt tartják magukról, hogy a Mag régióihoz tartoznak, míg a külső vidékek lakóit hajlamosak megvetni. Azonban köztudott, hogy irigyek a ténylegesen a Magvilágokhoz tartozó szektorok gazdagságára. Mivel a Perem és a Mag között helyezkedik el, stratégia szempontból kulcsfontosságú terület, így a Klónok Háborúja során nagy csatákat vívtak itt.

A TERJESZKEDÉSI RÉGIÓ olyan vállalat-ellenőrzésű világoknak ad otthont, melyeket erős és profitorientált társaságok irányítanak, kitermelve a bolygók nyersanyagait, fémeit, érceit. Miközben a lakókat elnyomták, a nagy cégek egész csillagrendszerek ásványkincseit termelték ki a Koréliai Út mentén. Így aztán hamarosan nyugtalanság és elégedetlenség tört ki a polgárok körében. E pusztítás akkora méreteket öltött, hogy a kolonizáció áttevődött Perlemiai kereskedelmi útvonalra, létrehozva ezáltal az északi kiöblösödést a Belső Perem határán.

A KÖZÉPSŐ PEREMet alkotó bolygók jóval kevesebb természetes forrással rendelkeztek, lakosságuk is jelentősen kisebb; éppen ezért az itt élők számára mindenért keményen meg kellett dolgozni. A terület meghódítása a Terjeszkedési Régió benépesítését követően vette kezdetét. Mivel a gazdasági szerepet a Terjeszkedési Régió tartotta meg, a Külső Peremvidék pedig leginkább a törvénytelen eljárások színhelyévé vált, a Középső Perem olyan sikeres gazdaságot épített ki, melynek alapja az alacsony költségű gyártás és mezőgazdaság. 

A KÜLSŐ PEREMVIDÉK alkotja az ismert Galaxis szélét. A Magtól való távolsága miatt a kormányzat ereje annyira nem jelentős ezért számos szakadárnak, menekültnek vagy szabadság-keresőnek vált otthonává, de ugyanezen okok miatt a törvényen kívüliek is menedéket találtak itt tovább folytatva erőszakos életüket. A kereskedelmi hiperűrutak mentén található bolygók a vidék legfejlettebb régióit alkotják. Itt található a Hutt Űr is.

A galaktikus társadalom határát a VAD ŰR jelenti, elválasztva az ismert régiókat az ismeretlentől. Bár nem egy hivatalos megnevezés, mégis sokan nevezik így a Galaxis e részét. Az Ismeretlen Régiók a Galaxis nyugati szélét jelölik, melyek még nem kerültek felfedezésre. Ez egy nagy kiterjedésű régió, mely kívül esett a galaktikus korongtól. A felfedezetlen régió a Bakura és a Birodalmi Maradvány között volt, nagyrészt a chiss ellenőrzés alatt. Csupán néhány milliárd csillagot tartalmazott a Galaxis 400 milliárdjából. Így aztán alig vezetett biztonságos hiperűrútvonal a régión keresztül. Szép számmal voltak csillagködök, csillagcsoportosulások, galaktikus napgyűrűk. A Galaktikus Birodalom számos expedíciót irányított az Ismeretlen Régiók területére a szektorai megismerése és leigázása érdekében.

Az első civlizációk

BBY 5 000 000 000 környékén megjelentek az első értelemmel nem rendelkező élőlények Goroth Prime bolygóján. Az értelemmel rendelkező élőlények felbukkanásáig azonban még BBY 1 000 000 időszakig várni kellett. Mindenesetre számos fajról tudjuk, hogy már a Galaxis korai szakaszában kifejlődött: a chevin faj a Vinsoth bolygón jelent meg először, azonban egy aszteroida csaknem elpusztította a teljes bolygót ahol éltek; egy fára mászó életforma jelent meg BBY 2 000 000 körül a Kashyyyk bolygón, később belőlük alakul ki a vuki faj. Fontos megemlíteni még az Alderaan bolygó őslakosait, a killikeket is, valamint a columi fajt, akik a Columus bolygón fejlődtek ki. Galaktikus lépték szerint viszonylag későn, csak BBY 200 000 körül jelenik meg a zhell, az emberi faj őse. Hazájuknak a Coruscant bolygót tekintik. A faj tizenhárom nemzetbe tagozódott, és együttes katonai erejüket a Zhell Zászlóaljnak nevezeték. Évszázados háborút vívtak a bolygót benépesítő másik fajjal, a taungokkall. A zhellek csaknem kipusztultak, amikor egy vulkánkitörés elpusztította a legfontosabb városukat. A vulkáni hamu csaknem két éven keresztül borította sötétségbe a bolygót, így a taungok felvették a Dha Werda Verda, vagyis az Árnyék harcosai nevet. Miután a Zhellek felépültek a tragédiából sikeresen elűzték az ellenfelüket a bolygóról, akik végül a Roonon találtak új otthonra.

collage
A chevin, killik, columi és vuki fajok

Nagyjából erre az időre tehető, hogy a celestialok (az angol kifejezést noha nem fordították le, nagyjából azt jelenti, hogy égiek) megjelentek a történelemben. Eredetükről vajmi keveset tudunk csak, mindenesetre úgy tartják, hogy az ő kultúrájuk az egyik legősibb és leghatalmasabb, és már ekkor is roppant fejlettségről tettek tanúbizonyságot. Létezésükről sokan úgy tartják, hogy csak mítosz, mégis a véghezvitt nagy tetteik miatt szinte bizonyos, hogy ezek a nagyhatalmú lények többször is meglátogatták a Galaxist. E fajhoz tartozik az  Atya, a Lány és a Fiú nevű entitások is, akivel Anakin Skywalker találkozik a Klónok Háborúja során.3727888-1 Az ő mindennapi életüket egy halandó nő, a Szolga segítette egy ismeretlen dzsungelbolygón. Idővel belőle lett az Anya, aki megtartotta a békét az Atya harcos Fia és Lánya között, ezzel pedig a család tagjává vált. Ennek ellenére halandó maradt, és megöregedett a halhatatlan család mellett. Anyai szíve attól félt, hogy elveszíti a számára oly fontos családot. Kétségbeesésében ivott az Erő Kútjából, és megfürdött a Tudás Medencéjében. Tette azonban megrontotta őt, és átalakult az Abeloth néven ismert halhatatlan entitássá. Amikor az Atya felfedezte a bűnt, elhagyta a bolygót a gyermekeivel. Mivel a Fiú és a Lány is tudta, hogy Abeloth veszélyt jelent másokra, felkeresték az alderaani killik fajt. Csatlakoztak a közös tudatukhoz és megosztották velük az Erőt. A testvérek vezetésével a kilikek számos technológiai csodát építették, mint például a Központi Űrállomást. Ennek segítségével, hogy Abeloth fogságba essen, otthonuk körül létrehoztak egy fekete lyukakból álló gömbszerű héjat, ami később a Bendő (Maw) néven vált ismerté.

Egy növényevő hüllőszerű faj, a columni, akik ez elmúlt évezredekben nagyon nagy technológiai fejlődésen mentek keresztül feltalálták a csillagközi űrutazást BBY 100 000-ben. Meglátogatták a Duro és a Coruscant bolygókat, de csalódással tapasztalták e fajok „primitív” létét, így visszavonultak otthonukba.  Azonban ekkora Coruscant teljes felszínét már egy összefüggő város fedte, a régi épületek tetejére új szinteket emeltek, és a következő évezredekben ez továbbra is így folytatódott.

A Rakata Végtelen Birodalom története

rakata_first_contact
A kwa és a rakata nép első találkozása

A dathomiri erőérzékeny faj a kwa tagjai megalkották az ún. Végtelen Kaput (Infinity Gate), mely lehetővé tette a csillagközi teleportálást. Idővel a Galaxis több pontján újabb és újabb kapukat emeltek. Ennek segítségével BBY 36 453-ban látogatást tettek a primitív rakaták által benépesített Lehon bolygón. A találkozás során megbizonyosodtak arról, hogy az újonnan megismert faj nagyon érzékeny az Erőre, ezért megtanították őket irányítani azt, továbbá a fejlett technológiába is bevezették őket. Azonban a rakaták, akik a hódításnak és pusztításnak éltek, természetüknél adódóan jobban vonzották az Erő sötét oldalát. Meg akarták ismerni a Végtelen Kaput, de a kwák megtagadták ezt tőlük. Ez robbantotta ki a két faj közötti háborút, mely évezredekig elhúzódott.

BBY 35 000 környékén miután az agresszivitásuk társult a kwa-technológiával a rakaták terjeszkedni kezdtek az Ismeretlen Régióban. Megalapították a Végtelen Birodalmat otthonuk a Lehon körül, majd erőalapú hiperhajtóműveket hoztak éltre és olyan világokra utaztak, melyek gazdagok voltak az Erőben. Sorra hódították meg a bolygókat, lakosaikat pedig rabszolgasorba taszították. Az erőérzékeny rabszolgákat „üzemanyagként” használták, beültetve őket egy speciális szerkezetbe, ami átalakította az erejüket energiává. A harcok a kwa néppel tovább folytak, és ekkora tehető, hogy a kwák véres küzdelem árán elpusztították a Lehonon álló Végtelen Kaput, majd sorra az összeset megsemmisítették míg végül ő maguk visszaszorultak otthonukra a Dathomirra.

Kashyyyk erdős világa is a Birodalom áldozatává vált. A rakaták egy terraformáló eszközt telepítettek a bolygóra, hogy befolyással legyen a wroshyr fákra. Azonban BBY 33 598-ban a rakaták elveszítették a kapcsolatot a szerkezettel, és kétszáz éven keresztül rosszul működött, ezzel pedig létrejöttek a világra jellemző óriás wroshyr fák. A megszállt bolygók közé tartozik a Dathomir is, ahova a rakaták egyetlen céllal érkeztek: bosszút állni a kwa népen, amiért megtagadták előlük a Végtelen Kapuk titkák, és elpusztították azokat. E könyörtelen leszámolás eredményeképpen a kwa lényegében kipusztult, átalakult egy primitív lénnyé, a kwi gyíkká. Az Éjnővérek, Dathomir későbbi lakói úgy vélik, hogy az átalakulás a Szellemeknek köszönhető tett volt. A Végtelen Birodalom tovább terjeszkedett, és felderítéseik során eljutottak a Tython bolgyóra is, ahol már évezredekkel ezelőtt megalakult a Je’daii Rend, hogy megértsük a kirobbant háború okát, ideje, hogy megismerjük a Jedik és a Sitek őstörténetét.

A Je’daii Rend és a Sith faj felemelkedése

the_first_migration
Tho Yor

Miözben a kwa faj visszavonult saját bolygójára, az Ando Prime bolygón aktiválódott a Tho Yor. Sok évvel ezelőtt a Dai Bendu Rendjének szerzetesei felfedeztek egy hatalmas, ősi piramis alakú szerkezetet félig eltemetve a hegyekben. Mivel rájöttek, hogy a piramis földönkívüli eredetű, és átjárja az Erő, úgy vélték, hogy fontos titkokat őriz, melyeket a jövő egy bizonyos pontján majd fel fog fedni számukra. Végül BBY 36 453-ban az űrhajó kinyílt és az Erő segítségével a szerzeteseket a fedélzetére szólította. A Tho Yor felemelkedett az űrbe és elhagyva az Ando Prime-ot számos világra elutazott és összegyűjtötte az erőérzékeny tudósokat, kutatókat, harcosokat és másokat is. Ezzel párhuzamosan hét másik Tho Yor ugyanezt tette például Manaan, a Kashyyyk, a Dathomir és a Ryloth bolygókon. Bejárva a galaxist számos fajból gyűjtötte össze saját legénységét.

Végül, mivel képesek volt úrrá lenni a Mély Magra jellemző tér-idő szabálytalanságokon a Tho Yorok egy tizenegy lakatlan bolygóból álló naprendszerhez repültek, ahol egyetlen komplexummá álltak össze az ötödik bolygó, a Tython felett. Itt volt ugyanis egy roppant méretekkel rendelkező kilencedik Tho Yor, ami egy monolit kőtorony felett lebeget. Érkezésük hatására egy hatalmas Erővihar keletkezett a bolygón. Az űrhajókon utazók is érzékelték ezt a jelenséget, és eggyé váltak az erővel. Nem sokkal később a nyolc eredeti űrhajó levált egymásról és a bolygó különböző pontjain szállt le. Az utazók hamarosan rájöttek, hogy azért kerültek ide, hogy tanulmányozzák az Erőt és mesterévé váljanak tudásuknak. A Tython bolygó minden alkalommal földrengésekkel és hatalmas viharokkal reagált az erőben bekövetkezett egyensúlytalanságra, így kidolgoztak egy tant az erő egyensúlyban tartására, amit elneveztek világos és sötét oldalnak a bolygó két holdja, a világos Ashla és sötét Bogan után. Ezzel pedig megalakul a Je’daii Rend. Több ezer év alatt a rend teljes civilizációt épített ki a bolygón, a nyolc Tho Yor köré pedig hatalmas templomokat emelt. Mind a nyolc templomot, akadémiát az Erő egy-egy aspektusának szenteltek:

  • Akar Kesh, az Egyensúly Temploma
  • Anil Kesh, a Tudomány Temploma
  • Mahara Kesh, a Gyógyítás Temploma
  • Kaleth, a Tudás Temploma
  • Bodhi, a Művészetek Temploma
  • Vur Tepe, A Kohó
  • Qigong Kesh, az Erő-képességek Temploma
  • Stav Kesh, a Harcművészetek Temploma
  • Padawan Kesh, a Je’daii Akadémia
hadiya_forces
A twi’lek Hadiya

A Je’daii első fegyveres konfliktusa a naprendszerükben található Shikaakwa bolygón élők miatt robbant ki. A bolygót csaknem egy évezreddel a Je’daii Rend megérkezése után lett kolonizálva. Idővel a bolygó felett a Kilenc Ház uralkodott – egyfajta feudális gengszter klánokba tömörülve. Felettük csak egyetlen ember állt, aki a Kral címet viselete. BBY 25 805-ben a nőnemi twi’lek, Hadiya uralma alá hajtotta a kilenc nagyurat, majd megkísérelte a teljes Shikaakwa egységesítését egyetlen vezér alatt. A legtöbb nemesnek azonban nem tetszett a növekvő befolyása, úgyhogy ellenszegültek az uralmának. Hadiya célja, hogy meghódítsa a szomszédos bolygókat, már a titokzatos Je’daii Rend érdekeit is sértette, ezért csatlakoztak az ellenállókhoz, hogy megállítsák a Zsarnokot. Az így kitört Zsarnok Háborúja számos nemes és Je’daii életét követelte, azonban a kalethi-i csatában megölniük Hadiyát. E harcokban veszítette életét Shae Koda Je’daii mester is.

BBY 30 000-re a sith faj a Korriban bolygón is felfejlődött. Az Erő sötét oldalát használva barbár, hedonista életmódot folytattak. Természetüknél fogva szimbiózisban élnek az Erővel: az élteti őket, erővel látja el őket. Noha úgy tűnik nagy erővel rendelkeztek, a sithek kezdetben nem egységesek, hanem törzsi közösségekben élnek, melyek élén egy vagy több sith „varázsló” áll, aki a népe biztonságáért és védelméért felelős. Az egymás közötti harcok viszonylag gyakoriak voltak. Noha a killik faj megpróbálta megszállni a Korribant, a sithek visszaverték a támadást. Ezt követően a killikek eltűntek az Alderaanról, az Alsakanról valamint a galaxis legnagyobb részéről is: tudósok úgy mondják, hogy a celestriálok hatására az Ismeretlen Régiókban telepedtek le.

c95a3ec76e86d467a75f7c0b83e8e7fd
Adas, az első sith király

A sithek közötti ellentéten végül egy Adas nevű királynak sikerült úrrá lennie, aki egységesítette a fajt. Adast kiválasztottként nevelték, egyrészt mert bőre a szokásos vörös helyet szénfekete volt, hatalmas intelligenciája mellett a harcművészetekben is jártas volt. Tovább szélsőségesen tehetséges volt a sithek erejében, saját csatabárdját pusztán sith alkímiával hozta létre. BBY 28 000-ben került népe élére. Már több mint háromszáz éve uralkodott, amikor a Végtelen Birodalom megérkezett Korribanra. Kezdetben nemcsak elrejtették érkezésük valódi okát, de megpróbáltak Adas bizalmába férkőzni, azáltal, hogy megtanították neki, hogyan lehet tudást Holocronnak nevezett eszközben tárolni. Végül azonban megkísérelték meghódítani a bolygót, azonban a sithek sikeresen ellenálltak. Ettől kezdve Adas átvette az irányítást a rakaták hiperűr-szerkezeteken és kiterjesztette a sithek hatalmát a környező világokra. A háború eredményeképpen a Korriban elsivatagosodott, és lényegében egy szent sírhelyként szolgál a fajnak azóta is. Otthonukat áthelyezték a Ziost bolygóra.

A Végtelen Birodalom virágkorában a rakaták Erő Vadászokat (Force Hounds) alkalmaztak. Az erőérzékeny rabszolgákat a sötét oldal erejével arra edzették, hogy képességükkel Erőben gazdag világokat fedezzenek fel. Így találták meg a Tatooine-t egy Xesh nevű vadász. Ebben az időben több Vadász is jelentést tett, hogy érzékeltek egy világot, amit nagyon intenzíven jár át az Erő, de úgy vélik, hogy a Mély Magban található fekete lyukak és csillagok miatt képtelenség megközelíteni. Skal’nas Xesh gazdája elküldte szolgáját a bolygóra, ami nem más volt mint a Je’daii Rend otthona a Tython. Xesh ugyan megérkezett a bolygója, de jelenléte kibillentette az egyensúlyt az Erő két oldala között, és ezzel hatalmas erővihart kavart a bolygón. Noha Xesh fogságba esett, a Végtelen Birodalom megérkezett a rendszerhez. Háború tört ki, ami nemcsak a Tythont érintette, hanem a környező bolygókat egyaránt. A Je’daii Rend visszaszorította a Birodalmat Ska Gora erdővel borított planétájára. Az háború első évének végére a Je’daii Rend szövetséget kötött az összes bolygóval és az egyesített katonai erő élére Rajivari mestert nevezték ki. Létrehozták továbbá az erőkardokat: ez a technológia lényegében a rakaták vívmánya, és a mai fénykardok előzményeinek tekinthetők. A központi elem itt is egy energiaforrásként is szolgáló kristály adta, amelyet mesterséges úton készítettek el. Ebbe a kristályba, akárcsak a kardok esetében, belevezették az Erőt (A fénykardok történelméről bővebben itt olvashatsz). A háborúk végül a Je’daii győzelemével zárult, a rakaták pedig elmenekültek. Azonban a tythoni háborúknak nem ért it vége. forcewars-tjpBBY 25 793-ban kitört az Erőháború Ashla, az Erő világos oldalának követői, valamint Bogan, az Erő sötét oldalának követői között. Úgy tartják ez az első fegyveres összecsapás a két oldal között. A csaknem egy évtizedig tartó összecsapások végén a világos oldal harcosai kerültek ki győztesként. Majd megalakítottak egy szerzetesi társaságot, akiknek fő célja a béke őrzése volt, így alakultak meg a Jedik.

Az rakaták erőalapú technológiája fordul végül létrehozói ellen: a Csillagkohó mesterei agresszív viselkedéséből kezdett táplálkozni, és a sötét oldal erejével még inkább megrontotta teremtőit. A kiépített hatalmas birodalomban rabszolga-lázadások törtek ki, ami egy polgárháborúhoz vezetett végül. A háborúkban már amúgy is meggyengült rakatákat hirtelen egy halálos járvány sújtotta BBY 25 200-ban. A vírus hatására a rakaták nagy része kipusztult, és egy hirtelen mutálódás következményeképpen az összes rakata elvesztette a kapcsolatát az Erővel, így erőbázisú technológiáját nem tudta tovább igénybe venni. A Végtelen Birodalom, a Galaxis első nagy birodalma összeomlott, a túlélők visszavonulta otthonukra, a Lehon bolygóra.

rakatan_empire_atlas
A Végtelen Birodalom fénykorában

Egyetlen kulcsfontosságú dolgot szükséges még megemlíteni. Coruscant emberi lakosai megkezdik az űrutazást kb. BBY 27 500 környékén, mélyálom kamrákkal rendelkező hajókkal kezdik felfedezni a világűrt, ezzel pedig az elkövetkező ezerötszáz évben elterjesztik az emberi fajt a Galaxisban. Elsődleges céljuk a Metellos, a Csilla, az Alderaan, a Koros Major, a Rendili, és a Tion Csomópont voltak. A devaroniai faj pedig BBY 27 000 környékén kísérletet kezd a forgódobos hipermeghajtó létrehozására. Ugyanerre az időre tehető, hogy az emberi telepesek megérkeztek a Tion Csomópontra hajóikkal.

Következő: A Galaxis története II. – A Terjeszkedés Korszaka

2 HOZZÁSZÓLÁS

  1. […] Az előző cikkben megismerkedhettünk a Galaxis születésével és a korai civilizációkkal. Röviden végigkísértük az űrutazás kialakulását, és a Je’daii Rend létrejöttét valamint harcát a rakatákkal is. A rakaták technológiáját megismerve, a koréliai tudósok újratervezték a hiperharjtóművet és ennek köszönhetően a Magvilágok terjeszkedni kezdtek az Galaxis ismert régióiban. Ez a Terjeszkedés Korszaka. […]