Az előző cikkben megismerkedhettünk a Galaxis születésével és a korai civilizációkkal. Röviden végigkísértük az űrutazás kialakulását, és a Je’daii Rend létrejöttét valamint harcát a rakatákkal is. A rakaták technológiáját megismerve, a koréliai tudósok újratervezték a hiperharjtóművet és ennek köszönhetően a Magvilágok terjeszkedni kezdtek az Galaxis ismert régióiban. Ez a Terjeszkedés Korszaka.

A Galaktikus Köztársaság megalakulása

Fontos dátum a BBY 25 053, ebben az évben alakult meg ugyanis a Galaktikus Köztársaság. Alapító okirata, a Galaktikus Alkotmány, melyet az Organa család egy tagja írt, tartalmazza a legfontosabb törvénykezéseket. Legfontosabb célja a Magvilágok egységének megteremtése volt. Noha sokan úgy hiszik, hogy ez az Alkotmány a Köztársaság huszonötezer éves fennállása alatt hatályban volt, azonban többször is átírták az idők folyamán. Mivel az űrutazás általánosan elterjedt, így lehetségessé vált, hogy 53 év elteltével Coruscant legyen a Galaktikus Köztársaság fővárosa.

coruscant_by_night_by_jfliesenborghs-d93rhyn
Coruscant

A köztársasági felderítők megérkeztek az Ossus bolygóra, ahol a Tythonról érkező Jedi Lovagok már megalapították filozófiai iskolájukat, és lefektették az Erő világos és sötét oldalának alapjait, valamint megalkották az Élő Erő és az Egységesítő Erő gondolatát is. Ekkoriban Haune Tiar volt a Jedi Mester a rendje élén. Elkísérte a felderítőket a Magvilágokba, és útja során előre látta, hogy a Jedi Rendnek a Köztársaság védelmezőjének kell hogy legyen. Egyeztetve rendjének többi tagjával, eldöntötték, hogy a Köztársaság pártfogói lesznek. Ossus felfedezésével a Perlemiai Kereskedelmi Út kibővül és megkezdődik a Tioni Csomópont felderítése, míg a Koréliai Út lehetővé teszi a nevét adó bolygónak, hogy a formálódó Köztársaságban fontos gazdasági szerepet tölthessen be.

collage
A duros és a neimoidiai faj

Ekkora tehető, hogy a duros nép élére Rana Mas Trehalt királynő kerül, aki nemcsak megszerzi népének a hiperhajtómű készítés tudását, de otthonát a Duro bolygót a Köztársasághoz csatolja. Békés gyarmatosításba kezd, ami többek között kiterjed a Neimoidia bolygóra is. Innen a rokonság a duros és a neimoidiai faj között.

 

 

Az Első Nagy Vallásszakadás és az Ilium bolygó felfedezése

Több mint tízezer évig az erőhasználók társadalma viszonylagos békében élt a Mély Magbeli Tythonon, majd az Ossuson. A Jedi Rend szigorú szabályok és gyakorlatok szerint élt, melyek egyesek szerint túlságosan is merevek voltak, és így meggátolták a fejlődést. Ezt a nézetet osztotta Arden Lyn, egy fiatal jedi nő, aki rendtársával Xendorral osztotta meg nézeteit. Xendor, az emberi faj Kashi Mer dinasztiájának volt a tagja, aki hangot adott véleményének. Végül kérvény adott meg a Rend vezetőinek, hogy elhagyhassa az Ossust és saját akadémiát alapíthasson, ahol az Erő olyan alternatív hagyományait oktatná, mint a Dai Bendut, a Palawát, a Sötét Útját. Azonban kérelme elutasításra került, mire Xendor kilépett a rendből. Xendor és Lyn elhagyták az Ossust és megalapították saját akadémiájukat a Lettow bolygón BBY 24 500-ban. Idővel egyre nagyobb csoportok hagyták el a jedik régi bolygóját, hogy csatlakozzanak az újhoz annak érdekében, hogy megtanulják az Erő misztériumait, melyeket a Jedi Rend annyira tiltott számukra. Az újonnan érkezők megesküdtek, hogy megvédik saját jogaikat és Jedik felügyelete nélkül kutatják a tudást az erőről. Ők alkották Lettow Légióit. A Jedik szakadároknak nyilvánították őket és mind a két fél fegyvert ragadott.

great_schism_jmgdHogy melyik fél kezdett tényleges háborúskodásba a történelem homályába vész, annyi bizonyos, hogy az első csatákat az Ossuson vívták. Xendor még a Köztársaságot is felkereste – állítja Lyn – hogy felhívja a figyelmüket a Jedik által képviselt veszélyre: noha úgy tűntetik fel magukat mint védők, titokban hatalmat akarnak maguknak. A Köztársaság azonban figyelmen kívül hagyta intését. A háború számos bolygóra átterjedt, úgy mint Chandrila, Brentaal, Corsuscant vagy Metellos. A döntő összecsapásra a Columuson került sor, ahol a jedi Awdrysta Pina megölte Xendort. Halálát követően a jedik a Lettowra utaztak, hogy felszámolják a lázadókat. A kegyetlen csatából csak néhány Légió-tag tudott elmenekülni a Köztársaság uralta űrön kívüli tartományokba. Lynt végül az Irkalla bolygón szorította sarokba Pina. Párbajuk során Lyn megidézte a legerősebb érzelmeit (düh és gyász, Xendor iránti szerelme és kétségbeesés) a Kashi Mer talizmánjával, ezzel az erővel nemcsak Pina kardját semmisítette meg, hanem halálosan megsebesítette ellenfelét is. Azonban a jedi harcos utolsó leheletével, megidézte saját erejét, az ún. morichrot és legyőzte Lynt. Ez a fajta erő, noha halált idéz elő, nem tartozik az Erő sötét oldalához. Felfüggeszti az áldozat olyan biológiai funkcióit, mint a légzés vagy a szívverés. Elsődlegesen túlélési gyakorlat, ugyanis egy képzet morichro-használó magán használva az erőt évekig el tud élni étel, ital vagy levegő nélkül. Pina saját magát ezzel mély sztázisba helyezte, és nem is élesztik fel nagyon sokáig, a Jedi Rend pusztulásáig.

A Jedi történelem mérföldkövének számít BBY 22 800. A Jedi Rend egy tagja űrutazása során az Erő vonzását érezte az Ismeretlen Régiókból. Követve az érzetet egy naprendszert fedezett fel, melynek ötödik bolygóján volt a legerősebb a vonzást. Felfedezéséről beszámolt a Jedi Nagytanácsnak, akik kiterjedt megfigyeléssel sem találtak értelmes életet a jeges bolygón. Ilium – ahogy a bolygót elnevezték – gazdagságát egészen addig nem fedezték fel, még egy helyi ragadozó egy barlangba nem űzte a kutatócsapatot. Itt fedezték fel az ún. erőkristályokat, mely végül a fénykardok központi elemévé válnak. A felfedezést követően a Tanács tudósokat és harcosokat küldött a bolygóra. Azonban nem számoltak be róla a Galaktikus Szenátusnak, hanem a bolygóra vonatkozó minden adatot töröltek.

ganodi-crystal_caves

A Tioni Háborúk

BBY 24 000-ben kezdetét veszik a Tionész Háborúk/Tioni Háborúk a Galaktikus Köztársaság és a Deservo & Tion Méltóságos Uniója között. A Galaktikus Köztársasága előtt nagyjából ötven évvel az Argai bolygóról származó ember, Xim létrehozta saját kis türanniszát a Tion Csomópont környékén. Azonban háborúba keveredett a hutt klánokkal, akik végül győzelmet arattak felette. Egykori birodalma megannyi háborúskodó királyságra hullott szét. A viszályok, valamint a hutt jelenlét miatt a térség fejlődése stagnált. A huttok eleinte békén hagyták a királyságokat, ám amikor a Galaktikus Köztársaság a Perelemi Kereskedelmi Út kiépítése során megközelítette a Tion Csomópontot, a huttok félve attól, hogy a tioni és a köztársaságbeli emberek egyesülve lerohanják őket, megelőző intézkedéseket tettek. Megtámadták a Kiirium bolygóit és kiirtottak minden férfit, őt és gyermeket. Ez volt a Megsemmisítés.

nevtelen
A korszak politikai térképe (A terjeszkedő Galaktikus Köztársaság pirossal, a Tion Csomópont sárgával, a Hutt Űr zölddel jelölve, érdemes továbbá megkeresni a Tython, Lettow, Korélia (Corelia), Coruscant és Ossus bolygókat)

Azonban hiába minden megelőző csapás az emberek két világa találkozott, és a tioniak megismerték a fejlett Köztársaságot valamint katonai erejüket. Noha a Jedi Rend megpróbálta figyelmeztetni a Köztársaságot, hogy ne építsenek tioni hadihajókat, és ne ismertessék a köztársasági technológiát a csomópont világaival, a kormányzat nem hallgatott rájuk, így teljesen váratlanul érte őket, amikor a tioniak támadást indítottak ellenük. A kezdeti támadások a Perelemi Kereskedelmi Út mentén csak kevés ellenállásba ütköztek: elfoglalták az Abhaen, Roche, Lantillies és Tirahn bolygókat, és elpusztították az axumi és perlemiai hajógyárakat. A köztársaság végül a koréliai, rendili-i és hubarine-i hajógyárakból indított ellentámadást. A csatározások csaknem egy évszázadig folytak. Közben a köztársasági ügynökök elérték, hogy a huttok is támadást mérjenek a tioni határokra, végül pedig a Jedi Rend is csatlakozott a háborúhoz a Köztársaság oldalán. Mivel a tioni szövetség jóval alulmaradt a fejlődésben, csak idő kérdése volt, hogy mikor veszíti el a háborút. Azonban végső kétségbeesésükben a tioni emberek öngyilkos támadásokba kezdtek, melyek még a semlegesen maradt bolygókat sem kímélték. A Köztársaság így a teljesen pusztítás mellett döntött és bombákkal semmisítették meg a lázadó bolygókat, köztük a Desevrot is. Ezzel kívántak példát statuálni azoknak, akik a közeljövőben háborút indítanának a Köztársaság ellen.

<<Előző: A Kezdetek

Következtő: Az első Alsakani Konfliktusok és a Pius Dea felemelkedése >>