BBY 20 000-ben kezdetét vette a Galaktikus Köztársaságban a Nagy Megnyilvánulás Időszaka (Great Manifest Period), amit leginkább a Szelet nevet viselő, a Perlemiai Kereskedelmi Útvonal és a Koréliai Út között elterülő hatalmas tartomány felé történő terjeszkedés jellemez. Ezenkívül megalapították a Terjeszkedési Régiót valamint a Peremterületet is. A terjeszkedéssel együtt járt a kormányzati bürokrácia kibővítése és kiépítése egyaránt, továbbá létrehozták az új régióban húzódó Metellosi Kereskedelmi Útvonalat is. Ez az új hiperűrút lehetővé tette, hogy a Köztársaság központja és az újonnan hozzácsatolt területek között a kereskedelem megélénküljön.

kamino
Kamino

Ekkoriban történt, hogy a Köztársaság uralta űrön kívül eső két bolygó, a Neona és a Kamino szélsőséges klímaváltozáson esett át. Mind a két bolygó esetében egy globális felmelegedés következtében a bolygókat borító jég alig kétszáz év alatt elolvadt és elöntötte a szárazföldeket. Neona őslakos faja kipusztult, a kaminoiakat pedig alkalmazkodásra kényszerítette az új helyzet.

Az első Alsakani Konfliktusok

A fent említett terjeszkedés során viszály tört ki az Alsakan bolygó és a szomszédja Coruscant között, ugyanis mind a ketten igényt tartottak a Szeletben található gyarmatosítható bolygókra és természetes erőforrásokra egyaránt. A rivalizálás végül BBY 17 018-ban háborúba torkollott, ami véget vetett a Nagy Megnyilvánulás Korszakának, és kezdetét vette az Indecta Korszak. Az idők folyamán összesen tizenhét nagy háború zajlott a két bolygó között.

Az Első Alsakani Konfliktus azzal vette kezdetét, hogy Alsakan elérte, hogy a Perlemi Kereskedelmi Útvonal bolygói blokkolják a nagy kereskedelmi vállalatokat a Magvilágokban. Támogatói között olyan nemesi házakat találunk a Magvilágokból, mint a Juoni és a Kaikielius házak, akinek érdekeltsége volt a Terjeszkedési Régióban. Ennek hatására a vállalatok, elsősorban Durosról háborúba kezdtek az alsakani hajók ellen. Míg a Köztársaság Duros oldalán lépett a háborúba, addig Korélia semleges maradt, hogy védje érdekeit a Peremvidéken. A háború nem kímélte a Virujansi, Kes, Porus Vida és Belasco bolygókat. A konfliktus akkor ért véget, amikor BBY 16 700-ban a Hajók és Szolgáltatások Elnöksége (Bureau of Ships and Services) a hipertér jeladókhoz való hozzáférés megtagadásával fenyegetőzött. Ekkor a háborús felek beszüntették a csatározásokat. Azonban nem sokáig, BBY 16 200-ban ismét elmérgesedett a két bolygó közötti látszólagos béke. A Második Alsakani Konfliktus a Külső Perem vidékén kezdődött: Porus Vida másodszor is a háború helyszínévé vált, de a Mag Hadjárat során a háborús frontok áttevődtek a Magvilágokba, Skako és Commenor egyaránt ostrom alá került; a Perlemiai Kereskedelmi Útvonal mentén vívott csaták során a Belgoth jeladó – egyike az eredeti hiperűr jeladóknak – megsemmisült. Az összecsapásoknak végül BBY 15 400-ban vége szakad.

xextoquermian
A xexto (kicsi) és a quermiai (nagy) fajok

Ez az időszak sem kizárólag a háborúról szól. BBY 17 000 környékén az arkaniai bolygó emberi fajhoz hasonló lakosai a xexto faj egy bizonyos számú egyedét áttelepítették a Quermia-rendszerbe, ahol a névadó Quermia bolygót terraformálás révén igazi paradicsommá változtatták, míg a xexton végzett kutatások eredményeképpen létrejött a quermiai faj. BBY 15 500-ban köztársasági felderítők felfedezik duinuogwuin fajt, közismertebb nevén a csillagsárkányokat Murkhana közelében. Az új faj akár ötven méterre is megnőhet, és képes az űrben létezni, repülni, valamint tüzet okádni. Az első találkozás során a felderítők félelmükben elpusztították az egyik egyedet, majd visszamenekültek Coruscantra, nyomukban duinuogwuinok százával. Miután a csillagsárkányok elérték a fővárost azonnal támadásba lendültek. Fillorean főkancellár tárgyalásba kezdett a bölcs Borz’Mat’oh-val és idővel kieszközölte a békét a két faj között. A békekötést követően Follorean és Borz’Mat’oh egyetemet alapítottak Coruscanton.

A Kymoodon Korszak

anomid_uaa
Anomid
ithorian_negas
Ithori

BBY 15 000-ben egy új korszak köszönt a Köztársaságra, az ún. Kymoodon Korszak, ami hasonlóan a Nagy Megnyilvánuláshoz, roppant területi gyarapodást hozott magával. Rögtön a korszak elején a Yablari bolygó lakói az anomid faj csatlakozik a Köztársasághoz. Mivel a hiperűrutazás egyre elterjedtebbé válik a korszak során, nagyon sok űrhajó-gyártó vállalat alapítódik meg ebben az időben. BBY 13 000-ben nemcsak az Ailon bolygó, hanem a Herglic Kereskedőbirodalom (Herglic Trade Empire) is a Köztársaság részévé válik nagy fellendülést hozva az adott régiónak. BBY 12 000-ben pedig az ithori faj veszi fel a kapcsolatot a Köztársasággal.

Ekkor ért véget a hutt polgárháború is, ami a Hutt Űr egészére kiterjedt. A háború eredményeképpen a huttok otthona a Varl elsivatagosodott, ezért áttelepültek az Evocarra, amit rögtön új névvel láttak el: Nal Hutta. Hogy elkerüljék a klánok közötti rivalizálást megalapították az Öregek Tanácsát, és létrehozták saját filozófiájukat a kajidic-et.

BBY 14 500-ban kitört a Harmadik Alsakani Konfliktus. Az összecsapások során a Köztársaság erői támadás indítottak az alsakani Rucapar város ellen. Ekkor pusztult el az a híres mozaik, ami a város főteréről indulva a környező öt hegyet is ékesítette. A háborúk ezúttal is békekötés, vagy egyértelmű győzelem nélkül értek véget, így nem csoda, hogy BBY 13 800-ban kialakult a Negyedik Alsakani Konfliktus, ami hatszáz éven keresztüli háborúskodáshoz vezetett. Alig ocsúdtak fel az előző harcokból, mikor BBY 13 050-ben kezdetét vette az Ötödik Alsakani Konfliktus. Alsakan új típusú cirkálókat vetett be a harcokban. A Hirken admirális által vezetett alsakaniak sikeres hadjáratot vívtak az Iridonia, Glee Anselm, Xe Fal, Dachat, Borleias, Cyrillia és Twith bolygókon.

alsakan_conflicts_map
Az első öt Alsakani Konfliktus – Nagyításhoz vidd a kurzort a térkép fölé (A Köztársaság által uralt szektor vörös színnel, az Alsakan fennhatósága alá tartozó szektor kék, míg a semleges szürke színnel jelölve/ Az Első Konfliktus helyszíneit fehér gyűrű jelöli, a Másodikét citromsárga, a Harmadikét narancs, a Negyedikét barnás, az Ötödikét fekete)

Fontos kiemelni, hogy BBY 14 000-ben a sithek egy csoportja megalapította saját könyvtár-templomát a Krayiss II nevű bolygón, ahol csak tiszta sith vérűek gyülekezhettek. Közel tízezer évig a sith kultúra egyik központja volt, de ismeretlen okok miatt elhagyatottá vált. Azonban azoknak a sitheknek a lelkei, akik itt laktak, azóta is itt kísértenek.

Pius Dea Korszak

BBY 11 987-ben a bothan fajhoz tartozó Pers’lya lesz a Galaktikus Köztársaság Főkancellárja. Megválasztásával veszi kezdetét a Pius Dea Korszak. A Pius Dea fanatikus vallási szekta, melynek gyökerei BBY 12000-15000 között alakultak ki Coruscanton, hitük szerint egyedül az Istennő létezik. A csoportra jellemző az erős idegenellenesség, a milicista szemléletmód és az emberi fajt előtérbe helyező gondolkodás. Más vallások követőit hitetleneknek, bálványimádóknak tartották. Fegyveres konfliktusaikat vallási hadjáratoknak tekintették. Pers’lya bár ígéretes politikus volt, az idegenfaj-ellenes Pius Dea szemében csak egy „állat”, így kis ügyeskedéssel letaszították őt hatalmáról, és megtalálták a módját, hogy saját tagjukat, az emberi fajhoz tartozó I. Contispexet nevezzék a helyére.

pius_dea_faithfulI. Contispex Főkancellárként BBY 11 965-ben belekezdett a sok közül az első Pius Dea Vallási Háborúba a nem-emberi fajok ellen. Kihasználva a huttok népszerűtlenségét a Köztársaságban, megszavaztatta a szenátussal a Hutt Űr megszállását. Ezt követően csaknem egy ezer évig, egészen BBY 10 966-ig, a Köztársaságra a nem-emberi fajok ellen vívott éles- és hidegháborúk voltak jellemzők. Ezek, az Istennő neve alatt hívott háborúk, rendkívül erőszakosak voltak, és a Köztársaság történelmének egyik szégyenfoltja. A Pius Dea hite szerint e vallási háborúk révén Istennőjük hatalmas gazdagságot és isteni titkokat fog megosztani velük. Contispex átalakította a Köztársaság kormányát is, számos Pius Dea rendtársának jelentős katonai vagy politikai hatalmat adott, és eltávolított mindenkit, aki megtagadta a hit követését. Alig két generáció alatt ezek a tiszti posztok örökletessé váltak, így a Pius Dea lényegében átvette a hatalmat a Köztársaság felett. BBY 11 947-ben negyvenéves hatalmon levést követően, Contispex lemondott. Helyét II. Contispex vette át, ezt követően ugyanis minden új Kancellár a Contispex nevet vette fel hivatalába lépésekor.

Mivel a Köztársaság teljes katonai ereje a rendelkezésükre állt a Pius Dea megkezdte a Hutt Űr ellen vívott negyedik vallási háborúját BBY 11 920-ban, kiterjesztve a Köztársaság határát a Delacrix, Nimban, Kwenn és Toydaria bolygókra. Ezen a ponton azonban a Jedi Rend megtagadta a Köztársaság szolgálatát, és visszatért otthonába az Ossusra. Azonban egyes lovagok továbbra is szimpatizáltak a vallási szektával, ők lettek a Rettenetes Ragyogás Rendje (Order of the Terrible Glare). A háborúk során a Köztársaságban is nyugtalanság költözött, a nem-emberi szenátorokat koholt vádak alapján letartóztatták, majd vagy száműzték vagy rabságba vetették őket. A BBY 11 884-ben indított Hetedik Pius Dea Vallási Háború már a Galaxis északi régióit célozta, elsősorban a zabrak és az ithori fajokat.

Mivel a Pius Dea a Coruscantról származott, ezért ezen a bolygón alakította ki főhadiszállását. A vallási feszültség kiegészülve a poltikai és gazdasági rivalizálással végül a Hatodik Alsakani Konfliktushoz vezetett BBY 11 820-ban, melynek során Alsakan és a Perlemiai Kereskedelmi Útvonalon fekvő területei kiváltak a Pius Dea uralta Köztársaságból. Számos idegen faj, köztük a dursok, a herglicek és a huttok szövetségre léptek Alsakannal. Ennek következményeképpen a Tizenegyedik Pius Dea Hadjárat célpontjává a herglic faj vált. BBY 11 500-ra világok milliói kerültek már a Pius Dea elnyomása alá. A hadjáratok során a köztársasági ostromhajók csapatok millióit szállították az „ellenség világaira”. A Tizenkettedik Hadjárat egyértelmű célja a zarracin és teirasa faj teljes kiirtása volt. Annak ellenére, hogy a Pius Dea vallás központjában az emberi faj áll, idővel számos nem-emberi fajt is sikeresen áttérítettek a vallásra, bár megvetették őket.

pius_dea_crusades
A Contispexek Hadjáratai – Nagyításért vidd a kurzort a térkép fölé (Galaktikus Köztársaság piros színnel jelölve, a Hutt Űr zölddel/A legfontosabb hadjáratok: Első világoskék, Harmadik zöld, Negyedik lila, Hetedik narancssárga, Tizedik világosbarna, Tizenegyedik sötétbarna, Tizenkettedik citromsárga, Huszonharmadik türkizkék, Harmincnegyedik rózsaszín)

BBY 11 100-ban a caamasi faj követeket küldött a jedikhez és sikeresen meggyőzték őket, hogy társuljanak az alsakani szövetséghez. Együttes erővel sikerült megosztaniuk a hívőket. A vallási szakadárok a Prefsbelt IV-en alakították ki a bázisukat, és ott tervezték el a Pius Dea hatalmának megdöntését. Amikor a szakadárok rendje BBY 10 967-ben nyilvánosan fellépett, polgárháború robbant ki a Köztársaságban. Mindez lehetővé tette, hogy a jedik által vezetett Pius Dea ellenesek megtámadják a Köztársaságot. Bár a Köztársasági Flotta nagy része a lázadók oldalára állt ekkora már, a Köztársaság még mindig sok hajóval rendelkezett. A szekta ellen a Hajók és Szolgáltatások Elnöksége is fellépet, akik rossz hiperűr-kódokat adtak nekik, és a legtöbb hajót ezzel örökre az űr ismeretlen tartományaiba száműzte. A megmaradt hajókat pedig a Uquine-i Csatában győzték le, így végül XIX. Constipex Főkancellárral véget ért a Pius Dea rémálom. A jedik ideiglenesen átvették a Köztársaság feletti hatalmát, Biel Ductavis nagymestert kinevezve Kancellárnak. Eltávolítottak minden hívőt a Szenátusból, és a Pius Dea lényegében néhány generáción belül kihalt.

Az SWmini legyen Veletek 🙂

<<Előző: A Galaxis története II. – A Terjeszkedés Korszaka

Következő: A Galaxis története IV. – Helyreállítás és a Második Nagy Hitszakadás>>

 

2 HOZZÁSZÓLÁS