Ki ne emlékezne a harmadik epizód egyik fontos jelentére a coruscanti operaházban, amikor Palpatine Főkancellár elkezd mesélni egy „Sith Legendáról” az ifjú Anakinnak?

-Mondd! Hallottad-e, hogy járt a nagy Darth Plagueis, a bölcs? 
-Nem. 
-Sejtettem. A Jedik nem mesélik ezt a történetet. Ez egy Sith legenda. Darth Plagueis, a Sith egyik sötét Nagyura volt.”

Sajnos a filmben ennyivel le is tudják Darth Plagueis szerepét. De ki volt ez a Sith Nagyúr?

Röviden? Darth Sidious alias Palpatine főkancellár mestere, mentora és bizonyos szemszögből Anakin létrehozója.

A Hego Damask néven ismerté vált a muun, a bankklán egyik legbefolyásosabb embere lett a hosszú évek alatt. A Régi Köztársaság megalapításának idején megteremtett Bankklán kormányzatokat pénzelt, telepeket támogatott, pénzügyi segítséget nyújtott számtalan kereskedelmi szövetségnek, ipari vállalkozásnak és hajózási társaságnak. A szó legszorosabb értelmében véve a klán irányította a gazdasági folyamatokat a Magtól kezdve egészen a Külső Gyűrűig. Jószerével semmi nem működhetett a Bank klán jóváhagyása nélkül. Ha Damask igazgató nem a hatalmát építette a pénzügyi szervezet által, akkor a világtól elvonulva droidja, 11-4D segítségével tanulmányozta a régi Sith-tanokat, szertartásokat és jelképeket, megszállottan kereste az örök élet titkát.

Ha hinni lehetett a régi írásokban és holokronokban szereplő meséknek, az ősi idők Sith Nagyurai tudták hogyan hajtsák végre mindezt. Az eljárás lényege abban állt, hogy egy egyén átköltöztette a tudatát egy másik egyén testébe, vagy bizonyos esetekben egy talizmánba, templomba vagy szarkofágba. Így aztán a legnagyobb hatalmú régi Sithek tudata túlélte a testük pusztulását, hogy aztán kísértsék és zaklassák azokat, akik bemerészkedtek a sírjukba. De ezen eljárás nem biztosította a test fennmaradását. Plagueis nem óhajtott láthatatlan és testetlen szellemé változni.

33

A kutatóközpontjának mélyén, ahol a kísérleteit végezte, csak egy dologra tudott gondolni az örök életre. Olyan mélységekben folyt bele a midikloriánok vizsgálatába hogy kísérletei során már új sejteket tudott létrehozni és könnyen tudott gyógyítani sérült testeket. De ez nem volt elég! Az örök élethez több kellett. Eközben már tanítványává fogadta az ifjú nabooi politikus palántát Palpatinet, akinek csak címszavakban beszél kutatásairól. Miközben Palpatine képzését folytatta, különféle ármányos, a háttérből irányított banki üzletekkel egyre feljebb emelte az ifjú politikust a nabooi ranglétrán. Célul tűzték ki hogy együtt irányítják majd a Galaxist. Palpatine, mint Főkancellár és Damask mint Társkancellár. Egy alkalommal majdnem felfedték Plagueis kilétét mivel támadást intéztek ellene terroristák és a sötét oldal erejét használta nem sokon múlott hogy a Jedik felfigyeljenek rá. Palpatine gyors intézkedésének volt köszönhető hogy a súlyosan megsebesült muun megtudott szökni a Couroscantról. Ezen események miatt Damask kénytelen volt elköltözni a Sojournra, minden figyelmét a kutatásaira és saját maga gyógyítására fordította. Ekkor határozta meg Palpatinenak hogy a korábban megszerzett zabrak gyermeket a Mustafaron képezze és készítse fel jedi vadásznak.

Kutatásai során sikerült kb. Y.E. 41-41 környékén felélesztenie egy legyőzött ellenfelét de ez nem volt elég , nem elégedett meg azzal, hogy képes életben tartani másokat. Új hatalmától megmámorosodva megpróbálkozott egy még lehetetlenebbnek tűnő tettel: hogy létrehozza a saját teremtményét. Nem csupán holmi érzések és gondolatok nélküli állatot hanem egy, az Erőre fogékony lényt. A halál feletti uralom megszerzése csupán egyetlen lépés volt a helyes irányba, de nem érhetett fel az igazi teremtés képességével. Így aztán kiterjesztette a tudatát,és szétsugározta energiáit, hogy minden teremtménnyel tudassa a létezését és befolyást gyakoroljon rájuk, jólétben élőkre és nyomorultakra, szabadokra és rabszolgákra egyaránt.

Palpatineyouth

Miután fondorlatos banki anomáliákkal a Kereskedelmi Szövetséget is megnyerte magának, következett Valorum főkancellár teljes ellehetetlenítése. Mikor Plagueis értesült róla, hogy a Kereskedelmi Szövetség blokád alatt tartja a Naboot úgy gondolta itt az idő a felemelkedésre és visszatért a Couroscantra. A naboo-i válságot nem tudta megoldani Valorum Főkancellár két követe de az egyik Jedi mester, Qui-Gon egy kisfiúval tért vissza a Tatooineról. A fiú nemrégiben még rabszolga volt és az anyja szerint nem volt apja. Palpatineban azonnal felmerült a kérdés.

Kilencéves… az Erőtől fogant… lehetséges, hogy…Haladéktalanul tájékoztatta az eseményekről mesterét.

Plagueisnak a saját szemével kellett látnia Anakin Skywalkert, személyesen kellett érzékelnie a benne rejlő hatalmat. Meg kellett tudnia, hogy az Erő visszavágott-e kilenc évvel ezelőtt azzal, hogy megteremtett egy emberi lényt, aki majd helyreállítja az egyensúlyt a Galaxisban. Sajnos lekésett a találkozóról mert addigra mire odaért már a Jedi templomban faggatták a kis Anakint.

A bizalmatlansági indítvány beterjesztésével egyértelművé vált, hogy a két Sith elérte célját és másnap Palpatinet megválasztják főkancellárrá. Palpatine miközben mesterével a beikatási beszédét gyakorolta rávette a végletekig elcsigázott muunt hogy koccintsanak a kiemelkedő alkalom tiszteletére egy pohár jóféle sullusti vörösborral. Pár serleg elfogyasztása után Darth Plagueis – a Bölcs – elbágyadt és elszenderedett. Ezt kihasználva Palpatine pedig cselekedett!

-És mi lett Plagueis sorsa?
-Olyan nagy lett a hatalma, hogy már csak attól kellett félnie, hogy elveszíti… ami végül persze meg is történt. Az lett a veszte, hogy minden tudását átadta a tanítványának. A tanítványa pedig meggyilkolta őt álmában. Bizarr sors. Mindenkit meg tudott menteni a haláltól, éppen csak önmagát nem.”